Scientific journal
Bulletin of Higher Educational Institutions
North Caucasus region

TECHNICAL SCIENCES


UNIV. NEWS. NORTH-CAUCAS. REG. TECHNICAL SCIENCES SERIES. 2016; 3: 63-70

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2016-3-63-70

 

CONSTRUCTION OF ROAD TUNNELS CONTINUOUS HEADING MACHINE TECHNOLOGIES APPLICATION

A.S. Nocenko, A.A. Domnitskij, E.A. Shemshura

Nocenko Alexej Stanislavovich – Doctor of Technical Sciences, professor, Shakhty Institute (branch) Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Shakhty, Russia. E-mail: asnosenko@mail.ru

Domnitskij Alexej Alexandrovich – Candidate of Technical Sciences, assistant professor, Shakhty Institute (branch) Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Shakhty, Russia. E-mail: dom-a-a@mail.ru

Shemshura Elena Anatol'evna – Candidate of Technical Sciences, assistant professor, Shakhty Institute (branch) Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Shakhty, Russia. . E-mail: aleshkastyle@gmail.com

 

 

Abstract

This article reviews application aspects of continuous mining technology for road tunnels construction using machine mining considering characteristics and classification procedure established by standard which is being developed. Selective heading machine is proposed to use along with loading elevator with seesaw traction-transporting unit and variable geometry of transporting elements.

 

Keywords: tunneling machine; road tunnel; classification; construction method; structural-technological solution; loading elevator

 

Full text: [in elibrary.ru]

 

References

1. Nosenko A.S., Domnitskii A.A., Kargin R.V., Shemshura E.A. [Revisiting a choice of equipment configuration for road tunnel construction with combine systems]. Dorogi i mosty: sbornik nauchnykh trudov [Roads and Bridges: collection of research papers]. Moscow, 2014, no. 32/2, pp. 40-54. [In Russ.]

2. Kartoziya B.A., Fedunets B.I., Shuplik M.N. i dr. Shakhtnoe i podzemnoe stroitel'stvo [Mine construction]. Moscow, Izd-vo Mosk. gos. gorn. un-ta, 2003, vol. 2, 815 p.

3. Kozlov S.V. Razvitie proizvodstva sovremennogo oborudovaniya dlya ugol'noi promyshlennosti Rossiiskoi Federatsii [Production development of modern mining equipment of Russian Federation]. Gornye mashiny i elektromekhanika, 2000, no. 1. [In Russ.]

4. Kalashnikov S.A., Gyubner G.E., Lobanova T.B. Znakomim s produktsiei nashego zavoda [Introducing our factory product]. Gornoe oborudovanie i elektromekhanika, 2000, no. 3. [In Russ.]

5. Kalashnikov S.A., Malkin O.A., Levchenko A.N. Osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya gornoprokhodcheskoi tekhniki [Mainstreams of mining equipment technological advancements]. Gornoe oborudovanie i elektromekhanika, 2008, no. 8, pp. 27-33. [In Russ.]

6. Sil'nya V.G., Khazanovich G.Sh., Ostanovskii A.A. Konveier dlya transportirovaniya sypuchikh i kuskovykh materialov [Friable and lump material load conveyor]. Patent USSR, no. 1684184, 1991.

7. Khazanovich G.Sh., Lyashenko Yu.M., Lyashenko I.V., Nosenko A.S., Chirkov V.N., Kargin R.V. Konveier dlya transportirovaniya kuskovykh i sypuchikh materialov [Friable and lump material load conveyor]. Patent RF, no. 2102304. 1998.

8. Khazanovich G.Sh., Lyashenko Yu.M., Nosenko A.S., Kargin R.V. Konveier dlya transportirovaniya kuskovykh i sypuchikh materialov [Friable and lump material load conveyor]. Patent RF, no. 2108954. 1998.

9. Kargin R.V., Khazanovich G.Sh., Nosenko A.S. Peregruzhateli dlya krepkikh sypuchikh materialov [Reloading conveyor for solid friable materials]. Novocherkassk, YuRGTU (NPI), 2005, 141 p.

10. Khazanovich G.Sh., Kargin R.V., Nosenko A.S. Issledovaniya prokhodcheskogo peregruzhatelya s izmenyaemoi vysotoi transportiruyushchikh elementov [The researches of Reloading conveyor with variable heights of transporting units]. Gornyi informatsionno-analiticheskii byulleten' (nauchno-tekhnicheskii zhurnal), 2001, no. 11, pp. 204-207. [In Russ.]

11. Khazanovich V.G. Razvitie konstruktsii i klassifikatsiya rabochikh organov gornoprokhodcheskikh mashin s klinovymi pogruzochnymi i transportiruyushchimi elementami [The development of constructions and working unit classification of heading machines working unit with wedge loading and transporting elements]. Gornoe oborudovanie i elektromekhanika, 2013, no. 4, pp. 31-37. [In Russ.]

12. Kargin R.V., Nosenko A.S., Khazanovich V.G., Filonenko A.A. Sredstva prizaboinogo transporta dlya krepkikh sypuchikh materialov [The means of preface transport for solid friable materials]. Gornoe oborudovanie i elektromekhanika, 2010, no. 1, pp. 23-28. [In Russ.]